Speciális élethelyzet, speciális lehetőségek (Magyar Hírlap - III. 13.)

A fogyatékkal élők, a kismamák, a szociálisan hátrányos helyzetűek álláskeresés és továbbtanulás terén is hátránnyal indulnak, ezért számukra különösen fontos az igénybe vehető támogatások, szolgáltatások ismerete.

Az egyik legfontosabb speciális lehetőség a foglalkoztatási rehabilitáció, ami 1998 óta működik a munkaügyi központokban. Ezt az egyénre szabott segítséget azok a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyek vehetik igénybe, akiknél egészségkárosodást állapítottak meg - mondta el lapunknak Fehér Ildikó munkatanácsadó. - A foglalkoztatási rehabilitáció keretében azokra a képességekre koncentrálunk, amelyekkel a hozzánk forduló személy rendelkezik, és nem azokra, amelyeket betegsége vagy balesete miatt már elvesztett. A legtöbb esetben találunk is olyan feladatot vagy munkakört, amit az érintettek tökéletesen el tudnak látni. Fontos megemlíteni, hogy nem csak képzési lehetőségekkel, konzultációval, információnyújtással segítjük a munkahelyre találást: az Állami Foglalkoztatási Szolgálat a munkaadóknak is kedvezményeket biztosít, ha megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatnak.

Az ÁFSZ másik speciális célcsoportnak szóló lehetősége a keresőtevékenységet nem folytató kismamáknak biztosít képzési támogatást. Ennek keretében az olyan, heti maximum 20 órás tanfolyamon való részvételt segítik, amit a kismama GYES esetén a gyermek 1 éves kora után, GYED esetén a gyermek 1,5 éves kora után kezd el.

A szociálisan hátrányos helyzetben levők is számos könnyítésre, támogatásra számíthatnak az egész életen át tartó tanulás különböző fázisaiban. Önkéntes és hivatásos segítők, úgynevezett mentorok segítségét vehetik igénybe a szakmai képzésben és a felsőoktatásban. Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők felzárkóztató képzésben vehetnek részt; a felsőoktatási felvételin többletpontokat kaphatnak, az egyetemi évek alatt többletjuttatásokat igényelhetnek.