Iskolai végzettségek - intézmények

Iskolai végzettségünk nagyban befolyásolja elhelyezkedési esélyeinket, munkahelyi besorolásunkat. Ezt csakis iskolapadban - általános iskolában, középfokú oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben - szerezhetjük meg. Hiába szerzünk meg tehát valamilyen felsőfokú OKJ-s szakképesítést, az nem jelent felsőfokú iskolai végzettséget is egyben.

Általános iskola
Nyolc évfolyama van, de nem ritka, hogy negyedik vagy hatodik osztály után már középiskolába megy a diák, ami így értelemszerűen hat vagy nyolc évfolyamos lesz. A leggyakoribb azonban még ma is az, hogy a nyolcadik elvégzése után ballag el a fiatal, és kezdi meg tanulmányait gimnáziumban, szakközépiskolában vagy szakiskolában. Aki nem fejezte be az általános iskolát, de már elmúlt 16 éves, az nappali rendszerű oktatás keretében felzárkóztató oktatásban vehet részt; ennek időtartama 1-2 év lehet.
KIR - közoktatási intézmények adatbázisa »

Gimnázium
Olyan, 4. 5. 6 vagy 8 osztályos középiskola, ahol szakmai képzés, illetve szakmai előkészítés nem folyik. A tanulmányok felkészítenek az érettségire, valamint a felsőfokú továbbtanulásra, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően munkába állást előkészítő, illetve segítő elméleti és gyakorlati tanítási óra is tartható. A gimnáziumban nappali és felnőttoktatás (nappali munkarend szerinti, esti, levelező és távoktatásos) folyhat. Az évfolyamok száma megnőhet eggyel, ha az iskola nyelvi előkészítő év folyammal kezdi a tanulmányokat.
KIR - közoktatási intézmények adatbázisa »

Szakközépiskola
A szakközépiskola 9-12. évfolyamán az érettségire felkészítő közismereti képzés folyik. Emellett a 9-10. évfolyamon általában szakmai orientációs, a 11-12. évfolyamon szakmai alapozó tantárgyakat is tanítanak. Érettségi után a szakképző évfolyamokon szakképesítés szerezhető.
KIR - közoktatási intézmények adatbázisa »

Szakiskola
9-10. évfolyamon az általános műveltséget meglapozó nevelés-oktatás folyik, továbbá pályaorientáció és szakmai előkészítő ismeretek oktatása. A szakképző évfolyamokon a szakmai vizsgára történő felkészítést végzik. Speciális szakiskolaként működik a szakiskola, ha a többi tanulóval fogya tékossága miatt együtt haladásra képteleneket készíti fel szakmai vizsgára vagy nyújt részükre munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket.
KIR - közoktatási intézmények adatbázisa »

Felsőoktatási intézmények
Klikkelj az alábbi képre és ismerd meg az új felsőoktatási rendszert!