Képzési formák - ellátások

Az, hogy milyen képzési formát választunk, azt is befolyásolja, hogy milyen ellátásokra, juttatásokra vagyunk jogosultak. Ezek közül a legfontosabbakat foglaljuk össze.

Családi pótlék
Legfeljebb annak a tanévnek a végéig jár, amelyben betöltjük a 23. életévünket. Így jogosultak vagyunk családi pótlékra a középiskola (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) befejezéséig, de utána is, ha (akár nappali, akár esti vagy levelező formában) iskolai rendszerben tanulunk tovább. Nem jár családi pótlék sem a felsőoktatás, sem a felsőfokú szakképzés idejére, de a jogosultságnak az is feltétele, hogy ne rendelkezzünk rendszeres jövedelemmel.

Árvaellátás
Legfeljebb 25 éves korig jár. Mindenképpen jogosultak lehetünk rá a 16. életévünkig, de utána is, amennyiben közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulunk.

Az órákon való részvételt lehetővé tevő szabadidő
Ha iskolai rendszerű képzésben veszünk részt, akkor munkaadónknak kötelező szabadidőt biztosítani számunkra, hogy az órákon részt tudjunk venni. Ennek mértékét az oktatási intézmény által kiadott igazolás alapján állapítják meg. Ezen felül 4 munkanap szabadidőt kell biztosítani vizsgánként, illetve 10 munkanap szabadidőt a diploma vagy a szakdolgozat elkészítésére.

Nem iskolai rendszerű képzés esetén csak akkor kell a munkaadónak kötelezően szabadidőt biztosítania, ha azt kollektív szerződés vagy tanulmányi szerződés előírja.

Fontos tudnunk, hogy a tanulmányokra biztosított szabadidőre - ha tanulmányi szerződés másként nem rendelkezik - nem jár fizetés, ezeket a napokat fizetés nélküli szabadnapként kell kivennünk.