Az új OKJ bevezetése

Az új Országos Képzési Jegyzék 2006 elején megjelent, de az nem jelenti azt, hogy az új szakmák egyből megszerezhetővé váltak.

A képzések indításának feltételei
Az új rendszer szerinti képzések elindulásának az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzési formák esetében különböző feltételei vannak.

Iskolai rendszerű képzések:
1. Az egyes szakképesítésekért felelős minisztériumok el kell készítsék és ki kell adják az adott szakmára vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmény rendeletet, ami felsorolja a képzés során megszerzendő kompetenciákat, a képzés végén teljesítendő vizsgákat.
2. Meg kell jelenjenek az adott szakképesítésre vonatkozó központi programok, amelyek alapul szolgálnak a helyi szakmai tantervek elkészítéséhez.. A szabályozás ebben a tekintetben nagy szabadságot biztosít az iskoláknak, azaz a helyi képzési feltételekhez igazodva a képző intézmények viszonylag nagy mértékben eltérhetnek a központi programoktól.
3. A képzések indításával kapcsolatban egyéb jogszabályi kötöttségek is lehetnek, például a megfelelő képzettségű pedagógusok vagy a speciális taneszközök meglétének szükségessége.

Iskolarendszeren kívüli képzések:
Iskolarendszeren kívüli képzések esetében csak a szakmai is vizsgakövetelmény rendelet megjelenését kell megvárni, a képzés részletes tartalmát a képzők maguk dolgozzák ki.

Régi és új OKJ egymás mellett
Az új rendszer szerinti képzések indításához szükséges dokumentumokat folyamatosan dolgozzák ki, de elengedhetetlen volt egy olyan átmeneti időszak, amikor a régi és az új képzési jegyzék még többé-kevésbé egymás mellett él.

Ez azt jelenti, hogy vannak olyan szakképesítések, amelyek megszerzéséért jelenleg az új és a régi OKJ szerinti képzések is folynak. Ennek a párhuzamosságnak a határidejét a szakmai és vizsgakövetelményeket kiadó rendeletek rögzítik.

Az iskolai rendszerű képzésekre szigorúbb megkötések vonatkoznak, ezekre nagyobb felkészülési időt kell engedélyezni. Elvileg lehetséges, hogy egyes szakmák oktatása még 2008 szeptemberében is indulhat a korábbi OKJ-nak megfelelően.

Iskolarendszeren kívüli képzéseknél viszont a legtöbb esetben már kötelező az új Országos Képzési Jegyzék alapján szervezni a tanfolyamot.

Korábbi és új OKJ szerinti szakképesítések viszonya
A munkaerőpiacon elvileg semmilyen hátrányt nem jelent, ha valaki még a korábbi képzési jegyzék alapján megszerzett szakképesítéssel rendelkezik. (Ez természetesen nem igaz abban az esetben, ha a régebben megszerzett szakma esetleg időközben elavult, vagy kevéssé keresetté vált.)

A régi és az új OKJ közötti átjárás jelenleg még megoldatlan, azaz nincs rögzítve, hogy a korábbi szakképesítések alapján hogyan egyszerűsíthető a szakmai vizsga. Ennek szabályozása nagy kihívás elé állítja a szakembereket, ez a feladat jóval több, mint a régi és az új szakképesítések egyszerű párosítása. A megfeleltetés során a munkaerőpiaci változásokat, a munkával eltöltött időt, a korábbi szakképesítés megszerzésének idejét is figyelembe kell venni.