Roma származásúak és hátrányos helyzetűek lehetőségei

Roma származásúak
Miközben a lakosság 6%-át teszik ki a cigányok, felsőoktatási részvételük alig 0,2%-os. A roma fiatalok felsőoktatási felvételi előkészítőjének és továbbtanulásának támogatására jelenleg már több lehetőség is kínálkozik.

Több civil szervezet (Feketén Fehéren az Integrációért Országos Felsőoktatási Mentorhálózat, Philos Alapítvány) vállal ebben jelentős szerepet. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium rendszeresen kiírt pályázata mellett a módosított 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet alapján a munkaügyi központok is adhatnak anyagi támogatást.

A romák vállalkozóvá válását tanácsokkal és anyagilag is segíti az Autonómia Alapítvány.

A különböző uniós és foglalkozáspolitikai programok támogatásával számos szakmai és közismereti képzést szerveznek roma származásúak részére. Sajnos, ezek általában alkalomszerűen indulnak, így meglehetősen nehéz róluk információhoz jutni.

Hátrányos helyzetben levők
A felsőoktatásban a szociálisan hátrányos helyzetben lévők rendszeres és rendkívüli szociális támogatást kaphatnak, melynek feltételei és összege az intézmény szabályzatától függ. Állami gondozottaknak, illetve, akiknek mindkét szülője elhunyt, meghatározott (jelenleg 23 000 Ft/hó) összeget kötelező szociális támogatásként adni.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. 

A BURSA-ösztöndíjra az ezen ösztöndíjrendszerhez csatlakozott települési, megyei önkormányzatok írnak ki pályázatot, lakóhely szerint lehet pályázni.

Ösztöndíj keretében anyagi támogatást kaphatnak azok a tanulók, hallgatók, akik felvételizni készülnek, vagy már egy felsőoktatási intézmény hallgatói. 

Elsősorban azok pályáznak jó eséllyel, akik árvák, félárvák, akiknek szülei egyedülállók vagy leszázalékoltak, illetve azok, akik nem a lakhelyükön tanulnak, és nem részesülnek kollégiumi támogatásban.

Az előnyben részesítési kötelezettség már a 2007-es felsőoktatási felvételi eljárásban felváltotta azokat a korábbi felvételi kedvezményeket, melyeket a hátrányos helyzetű jelentkezők, a gyesen, gyeden stb. lévők kaptak. Ezekre a kedvezményekre az jogosult, aki a felvételi eljárásban meghirdetett dokumentumpótlás határidejéig megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek, és azt megfelelőképpen igazolja.

A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 25 többletpontra jogosult. További 25 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek.

Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon van, terhességi-gyermekágyi segélyben (tgyás), gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermeknevelési támogatásban (gyet) vagy gyermekgondozási díjban (gyed) részesül, 50 többletpontra jogosult.