A tanulószerződés

Mi a tanulószerződés?
A tanulószerződés egy olyan gyakorlati képzést, gyakorlati képzőhelyet biztosító dokumentum, ami valamilyen gazdálkodó szervezet és a tanuló között jön létre. Tanulószerződés köthető a teljes képzési időre, illetve annak egy részére is, a vonatkozó szabályokat pedig a szakképzési törvény határozza meg.

Mit kell tartalmazzon?
A tanulószerződés kötelezően tartalmazza:
- a gazdálkodó szervezet és a tanuló adatait,
- a megszerzendő OKJ-s szakképesítés nevét, a képzés hosszát,
- a gyakorlati képzés helyét,
- a tanulónak adandó pénzbeli juttatás összegét,
- egyéb juttatások, kedvezmények mértékét, feltételeit.

Mik az előnyei?
- A tanuló havonta pénzbeli juttatást (fizetést) kap, ami nem lehet kisebb, mint a minimálbér 20%-a. Ezt a teljesítménynek megfelelően félévente emelni kell.
- Kiegészítő juttatás is szerezhető, ha a tanuló hiányszakma megszerzését tűzte ki célul. Ez a plusz pénzbeli juttatás a minimálbér 20%-a lehet.
- A tanuló társadalombiztosítási szempontból biztosítottá válik, betegség esetén táppénzre jogosult.
- A tanulószerződés idejét beleszámítják a szolgálati időbe.

Mikor szűnik meg?
- ha a tanuló sikeresen leteszi a szakmai vizsgát,
- ha a tanulót kizárják a szakiskolából és 30 napon belül nem tudja tanulmányait másik iskolában folytatni,
- ha jogutód nélkül megszűnik a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet,
- ha a gazdálkodó szervezetet eltiltják a gyakorlati képzéstől,
- ha a tanuló meghal.

 

Kapcsolódó linkek