Szakképesítések

Szakképesítés, OKJ tanfolyamok, képzések, szakmák

SzakIránytű  |   Képzéskereső  |   Képzők ajánlata  |   Képzők bemutatása  |   A hét témái

www.szakkepesites.hu/okj tanfolyamok/Agrártechnológus

Okj tanfolyamok

 • ABC szerint
 • Szint szerint
 • Szakmacsoport szerint
 • Tanulmányi terület szerint

Régi Okj tanfolyamok

 • ABC szerint
 • Szakmacsoport szerint

Egyéb képzések

 • Nem OKJ-s szakképesítés
 • Nemzetközi képesítések
 • E-learning kurzusok
 • Egyéb tanfolyamok

Hasznos

 • Fogalomtár
 • Gyakori kérdések
 • Jogszabályok

Agrártechnológus - OKJ tanfolyam, képzés


HIRDETÉSÁltalános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Agrártechnológus
A szakképesítés OKJ száma: 55 621 02 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Mezőgazdaság
Betölthető foglalkozás:
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

Az Agrártechnológus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Információt befogad, felhasznál, átad
Informatikai és telekommunikációs eszközöket használ
Tárgyalási technikát alkalmaz
Szakmai csoportot vezet, irányít
Gazdálkodik a rendelkezésre álló humánerőforrással
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Felméri és kihasználja a nemzetgazdasági és az európai uniós lehetőségeket
Munkaterületén alkalmazza a munka-, tűzvédelmi, valamint a higiéniai előírásokat
Munkaterületén részt vesz a minőségirányítási, minőségbiztosítási feladatok
elvégzésében
Figyelemmel kíséri szakterülete fejlődését
Irányítja, végzi és ellenőrzi a baromfitartás és a -tenyésztés szakfeladatait
Irányítja és ellenőrzi a baromfifajok takarmányozását, a technológiai üzemeltetést
Állati termék feldolgozást végez, irányít, felügyel
Betartja és ellenőrzi az állategészségügyi, higiéniai és környezetvédelmi előírásokat
Üzemelteti, kezeli a baromfitenyésztés és a feldolgozás gépeit, berendezéseit
Kidolgozza a baromfitenyésztés ökonómiáját
Önálló irányítói tevékenységet végez
Termesztéstechnológiai műveleteket tervez, számításokat végez
Talajelőkészítést végez és végeztet
Vetést, ültetést, illetve palántázást előkészít, végez, illetve végeztet
Növényápolást, öntözést végez, illetve végeztet
Növényvédelmi munkákat tervez, szervez
Betakarítást és előfeldolgozást tervez, végez és végeztet
Szárítást előkészít, szárítás folyamatát megtervezi és ellenőrzi
Gyógy- és fűszernövényeket termeszt
Elsődleges feldolgozást és tárolást végez, végeztet
Drogok minősítését előkészíti, illetve végzi
A termesztés, az anyagmozgatás és a feldolgozás gépeit, berendezéseit üzemelteti
Alapvető technológiai folyamatokat megszervez, működtet
Hulladékgyűjtést irányít, végeztet, ellenőriz
Hulladékszállítást végez, végeztet, ellenőriz
Hulladékkezelést irányít, végeztet, ellenőriz
Hulladékhasznosítást végez, végeztet, ellenőriz
Hulladék-ártalmatlanítást végez, végeztet égetéssel, hőbontással
Hulladék-ártalmatlanítást végez, végeztet végleges lerakással
Környezetvédelmi feladatokat lát el
Kommunális hulladékgazdálkodást irányít, szervez és ellenőriz
Növénytermesztés és kertészet hulladékgazdálkodását irányítja, szervezi és ellenőrzi
Állattenyésztés hulladékgazdálkodását irányítja, szervezi és ellenőrzi
Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodást irányít, szervez és ellenőriz
Tervet, kalkulációt készít
Előkészítő tevékenységet végez, végeztet
Mintavételi-, analitikai munkát végez, végeztet
Eszközöket, gépeket használ, üzemeletet, karbantart
Előírások szerint dolgozik, dolgoztat
Dokumentációt használ, készít, készíttet
Kommunikációs feladatokat végez
Tápanyagvisszapótlást végez és végeztet
Tárolást, minősítést előkészíti, megtervezi
Szántóföldi növényeket termeszt, növényvédelmet irányít
A termesztés, az anyagmozgatás és a feldolgozás gépeit, berendezéseit üzemelteti
Az ökológiai gazdálkodás elveinek, törvényi kereteinek és ellenőrzési rendszerének
megfelelő biztonságos, szakszerű és önálló munkavégzés
A biztonságos és egészséges élelmiszer termelés megvalósítása
Az ökológiai gazdaságok folyamatosan jelentkező üzemeltetési munkáinak szervezése,
irányítása az ökológiai gazdálkodás előírásainak megfelelően, a
A szakterületen jelentkező adminisztratív jellegű feladatok elvégzése, bizonylatok,
feljegyzések, esetleg számítógépes adatnyilvántartás vezetése
Részvétel az áru feldolgozásában és biztonságos tárolásában, a piaci folyamatokban
Irányítja, végzi és ellenőrzi a sertéstartás és a tenyésztés szakfeladatait
Irányítja és ellenőrzi a sertésfajták takarmányozását, a technológiai paramétereket
Betartja és ellenőrzi az állatvédelmi, állategészségügyi, higiéniai és környezetvédelmi
előírásokat
Üzemelteti, kezeli a sertéstenyésztés és a feldolgozás gépeit, berendezéseit
Kidolgozza a sertéstenyésztés ökonómiáját
Irányítja és végzi a vadállomány óvását, gondozását és szabályozását
Végzi és irányítja területén a vadak takarmányozását
Védi a vadakat a kórokozóktól, a károsító környezeti tényezőktől
Vadtenyésztési és szaporítási technológiákat, állományhasznosítás végez
Végzi és szervezi a vadászatokat, a vadászati turizmust
Vadfeldolgozást végez, irányít, felügyel

Az Agrártechnológus résszakképesítések:
-

Az Agrártechnológus elágazások:
Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus
Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
Hulladékgazdálkodási technológus
Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens
Növénytermesztő és növényvédő technológus
Ökológiai gazdálkodó
Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus
Vadgazdálkodási technológus

Az Agrártechnológus ráépülések:
-

Az Agrártechnológus szakképesítéssel rokon szakképesítések:
-

Szakmakereső

Képzés ajánló

Ezen a helyen minden olyan képző cég és iskola megjelenhet, amelyben megszerezhető az oldalon bemutatott szakképesítés!

Önnél is indul ilyen képzés?
Jelenjen meg
ezen az oldalon!